Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för scriptfönster (macOS)
 

Kortkommandon för scriptfönster (macOS)

Använd dessa kortkommandon i Scriptfönster för att skapa och redigera script.

Obs!  Kortkommandon som debuggar script och inaktiverar scriptsteg är tillgängliga när alternativet Använd avancerade verktyg är valt. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

 

För att

Tryck på

Skapa ett ny script

Kommando-N

Spara ett script

Kommando-S

Öppna markerat script i en ny flik

Kommando-T

Öppna markerat script i ett nytt fönster

Kommando-Skift-T

Köra markerat script

Kommando-R

Spara och kör markerat script

Kommando-Alt-R

Debugga det valda scriptet (när Använd avancerade verktyg är valt)

Kommando-Skift-R

Spara alla script och debugga det valda scriptet (när Använd avancerade verktyg är valt)

Kommando-Skift-Alt-R

Stäng aktuell flik

Kommando-W

Stäng alla flikar

Kommando-Alt-W

Stäng Scriptfönster

Kommando-Skift-W

Flytta till nästa flik i sektionen för scriptredigering

Kommando-Skift-Alt-symbol-9

Flytta till föregående flik i sektionen för scriptredigering

Kommando-Skift-Alt-symbol-8

Flytta markerat scriptsteg upp eller ned i scriptet

Kommando-Control-uppåtpil, Kommando-Control-nedåtpil

Lägg till en kommentar på en tom rad

#

Visa tillval för scriptsteg

+ (plus)

Flytta genom tillvalen mellan hakparenteser i sektionen för scriptredigering

Vänsterpil, högerpil, Tabb, Skift-Tabb

Välj ett tillval för ett scriptsteg när det är i fokus

Mellanslagstangenten

Ta bort fokus från alla tillval för scriptsteg

Esc

Radera markerat script eller scriptsteg

Delete, backsteg

Duplicera markerat script eller scriptsteg

Kommando-D

Inaktivera det valda scriptsteget (när Använd avancerade verktyg är valt)

Kommando-/

Skriv ut markerat script

Kommando-P