Skapa en anpassad app > Ange tillval för fält > Definiera repeterade fält
 

Definiera repeterade fält

Du kan lagra mer än ett värde i ett textfält, numeriskt fält, datumfält, tidsfält, containerfält, beräkningsfält eller fält med global lagring genom att göra det till ett repeterat fält.

Du kan till exempel skapa ett textfält med namnet Färg som lagrar de tillgängliga färgerna för varje produkt du säljer. Om du gör Färg till ett repeterat fält kan du mata in alla färger för varje produkt i fältet Färg.

Obs!  I stället för att använda ett repeterat fält är det ofta enklare att använda en relaterad tabell och en portal för att sortera eller mata in data eller för att skapa en statistikrapport.

Så här definierar du ett repeterat fält:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Markera fältet som du vill repetera eller definiera ett nytt fält.

5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).

6. Klicka på fliken Indexering i dialogrutan Tillval för fält.

7. Ange ett värde vid Maximalt antal repetitioner under Repetition.

Om fältet är ett beräkningsfält visas dialogrutan Beräkning i stället för dialogrutan Tillval för fält. Ange ett antal vid Antal repetitioner.

8. Klicka på OK och sedan på OK.

Kommentarer 

På fliken Data Sortera, knapp i Granskaren ändrar du antalet repetitioner som visas i en layout.

Ett repeterat fält har ett separat visningsområde för varje repetition. Om du anger att ett fält ska repeteras har alla repetitioner samma storlek och andra fältegenskaper.

Vissa funktioner i FileMaker Pro Advanced (t.ex. beräknings- och statistikfält och sökposter) utnyttjar alla värden i ett repeterat fält. När du till exempel skapar en sökpost söker FileMaker Pro Advanced efter värden i alla repetitioner, även dem som inte är synliga i den aktuella layouten. Andra funktioner, t.ex. sortering, använder bara det första värdet i ett repeterat fält. Information om hur en funktion fungerar med repeterade fält finns i hjälpavsnittet för respektive funktion.

Värden i ett repeterat fält kan inte på ett enkelt sätt summeras för att skapa en rapport. Du kan emellertid definiera en beräkning som använder en statistikfunktion, vilket kan liknas vid att summera data för varje post separat.

Relaterade avsnitt 

Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält

Konfigurera visning av upprepande fält