Automatisera uppgifter med scripts > Script med Apple Events (macOS)
 

Script med Apple Events (macOS)

Med Apple Events kan du automatisera, anpassa och styra många macOS-program. FileMaker Pro Advanced kan skicka Apple Events till program som har stöd för detta. FileMaker Pro Advanced kan också ta emot Apple Events från program som är utformade att skicka Apple Events.

Apple Events kan grupperas i olika uppsättningar. FileMaker Pro Advanced har stöd för:

Uppsättningen som krävs

En speciell delmängd av uppsättningarna Core, Table och Database

FileMaker Pro Advanced-uppsättningen

Object Model

En delmängd av URL-uppsättningen

Du kan skicka Apple Events från FileMaker Pro Advanced till andra program genom att definiera ett script och sedan använda antingen scriptsteget Skicka Event eller Utför AppleScript (macOS).

Om du vill se en lista över FileMaker Pro Advanced-kompatibla Apple Events öppnar du FileMaker Pro Advanced Apple Event-ordlistan i en scriptredigerare som AppleScript Editor.

Kommentarer 

Användarkontot måste ha den utökade behörigheten fmextscriptaccess aktiverad för att andra program ska kunna komma åt en FileMaker-lösning med Apple Events. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.

Om du vill ha mer information om script med Apple Events kan du söka i FileMaker Knowledge Base.