Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Spara en komprimerad kopia
 

Spara en komprimerad kopia

När du sparar en komprimerad kopia innebär det att FileMaker Pro Advanced skriver om hela databasen och lägger in så mycket data som möjligt i varje block. Detta kopierar den logiska strukturen, eller organisationen, till den nya filen och återtar oanvänt utrymme. Det kan emellertid ta väldigt lång tid att komprimera stora filer vilket innebär att du om möjligt ska göra det under natten.

Så här sparar du en komprimerad kopia:

1. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på ditt lagringsmedium.

Du bör ha minst lika mycket ledigt utrymme på lagringsmediet som den okomprimerade filen upptar. Det är aldrig bra att fylla ett lagringsmedium maximalt.

2. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia.

3. I dialogrutan "Namnge en kopia" för Spara som (Windows) eller Typ (OS X) väljer du komprimerad kopia (mindre).

4. Klicka på Spara.