Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ange om poster ska sparas automatiskt i en layout
 

Ange om poster ska sparas automatiskt i en layout

När du ändrar information i en post sparas dessa ändringar normalt automatiskt när du stänger posten och visar en annan post. Om du vill kan du ange att en bekräftelsedialogruta med frågan "Vill du spara ändringar av posten?" ska visas när du stänger en post som du har ändrat informationen i.

Du kan ange användning av den här dialogrutan för bekräftelse för varje enskild layout.

Så här anger du om poster ska sparas automatiskt i en layout:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

3. Gör något av följande i dialogrutan Tillval för layout:

Om du vill spara ändringar i poster automatiskt markerar du Spara poständringar automatiskt.

Om du vill visa en bekräftelsedialogruta när du stänger en post där informationen har ändrats avmarkerar du Spara poständringar automatiskt.

Relaterade avsnitt 

Lägga till och visa data

Exportera innehållet i ett fält