Skapa en anpassad app > Konfigurera containerfält för extern datalagring
 

Konfigurera containerfält för extern datalagring

När du skapar ett containerfält blir data inbäddade i fältet som standard.

Du kan konfigurera ett containerfält så att det lagrar data externt. Data som lagras externt krypteras som standard med säker lagring, och kan endast läsas av FileMaker Pro Advanced-programmet. I FileMaker Pro Advanced hanteras krypterade filer automatiskt. Om du vill kan du även använda öppen lagring. Då tas krypteringen bort och filerna bibehåller sina originalformat.

Du kan ange olika lagringsalternativ (inbäddad eller extern lagring) för individuella containerfält i databasen. Du kan även lagra containerdata externt i olika mappar i filsystemet.

Så här konfigurerar du extern lagring:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Markera ett befintligt fält eller skapa ett nytt.

5. Klicka på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet).

6. Klicka på fliken Indexering i dialogrutan Tillval för fält.

7. I containersektionen väljer du Lagra containerdata externt.

8. För relativt till väljer du en baskatalog från listan.

Du kan lagra containerdata i en annan katalog. Mer information finns i Hantera extern lagring av containerdata.

9. Välj hur du vill att dina containerdata ska lagras.

 

Välj

För att

Säker lagring (standardinställningen)

Kryptera data och gör de läsbara av FileMaker Pro Advanced med säker lagring. I FileMaker Pro Advanced skapas en underkatalog med namnet "Säker" i baskatalogen och filerna placeras slumpvis i underkataloger. Nya underkataloger skapas sedan vid behov.

Öppen lagring

Bevara containerfiler i originalformat och ha kontroll över var filerna lagras. Standardsökvägen är relativ till baskatalogen och har formatet tabell/fält.

Du kan skriva en annan sökväg eller klicka på Ange om du vill ange en beräkning.

10. Klicka på OK.

Kommentarer 

Om databasen innehåller en tabell kommer databasen i baskatalogens sökväg och tabellen i sökvägen för den öppna standardlagringen att ha samma namn. Exempelvis är "Egenskaper" i baskatalogen [databasens sökväg]/Egenskaper databasens filnamn, och "Egenskaper" i den öppna lagringssökvägen Egenskaper/Bilder samma namn.

Om du vill flytta befintliga data som är inbäddade i containerfält, måste du överföra dina data manuellt. Mer information finns i Överföra containerdata.

Om du anger en beräkning för ett containerfält där öppen lagring används:

Om filnamnet som skapas genom en beräkning inte är unikt, tilldelas dubblettnamnet en sekventiell siffra i FileMaker Pro Advanced (t.ex. Faktura_1.txt).

Utforma beräkningen så att antalet lagrade dubblettnamn minimeras. Om du exempelvis utformar en databas för rekrytering av nya medarbetare och du vet att de flesta poster kommer att innehålla en fil som heter Ansökan.doc, kan du ange följande beräkning för öppen lagring: "Ansökan/" & AnsökanID.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med formler och funktioner