Spara, importera och exportera data > Spara och skicka poster i andra format > Spara och skicka poster som en Excel-fil
 

Spara och skicka poster som en Excel-fil

1. Visa layouten som visar vilka fält du vill inkludera i Excel-filen.

Mer information finns i Växla mellan layouter.

2. I bearbetnings- eller granskningsläge väljer du menyn Arkiv > Spara/skicka poster som > Excel.

I granskningsläge klickar du på Spara i Excel-format i statusverktygsfältet.

3. Ange ett nytt namn för filen och ange andra alternativ i dialogrutan Spara poster i Excel-format.

4. Klicka på Spara.

Kommentarer 

Alla fält på den aktuella layouten sparas i Excel-filen, med undantag av fält på flytande fönster och fält som inte är på panelen i förgrunden i en panelkontroll. Även fält som skulle döljas av alternativet Dölj objekt vid tas med. Om du vill få mer kontroll över vilka fält som visas i Excel-filen, kan du exportera poster istället. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro Advanced.

Alla poster i ett repeterat fält kommer att exporteras till en enda cell.

Dina behörigheter måste tillåta export om du vill spara Excel-filer. Fråga din databasadministratör.

Relaterade avsnitt 

Microsoft Excel-format

Exportera data från FileMaker Pro Advanced