Arbeta med relaterade tabeller > Arbeta med relationsdiagrammet > Lägga till och markera tabellförekomster
 

Lägga till och markera tabellförekomster

Alla tabellförekomster som används i relationer måste finnas i relationsdiagrammet. Detta omfattar tabeller från externa datakällor. När du har lagt till tabellförekomster kan du markera dem för att se hur de är relaterade till varandra.

Så här lägger du till en tabellförekomst i relationsdiagrammet:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Relationer och klicka sedan på Knapp för markering av objekt.

3. I dialogrutan Ange tabell:

Om du vill lägga till ytterligare en förekomst av en tabell från den aktuella filen markerar du tabellnamnet i listan över tabeller.

Om du vill lägga till en tabellförekomst från en extern datakälla väljer du från Datakälla och sedan väljer du tabellnamnet från listan över tabeller.

 

För att

Välj

Välj en tabellförekomst från den aktuella FileMaker Pro Advanced-filen

Aktuell fil

Välj en annan FileMaker Pro Advanced-fil med hjälp av dialogrutan Öppna fil.

Lägg till FileMaker-datakälla

Det här är det snabbaste sättet att lägga till en FileMaker-datakälla.

Välj en ODBC-datakälla

Ett namn på en befintlig ODBC-datakälla eller Lägg till ODBC-datakälla om du vill lägga till en ny

Mer information finns i Redigera ODBC-datakällor.

Lägg till FileMaker-datakällor och ODBC-datakällor med flera sökvägar eller när du vill redigera, duplicera eller ta bort befintliga datakällor.

Hantera datakällor

Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.

4. Ändra namnet på tabellförekomsten om det behövs.

Varje tabellförekomst i relationsdiagrammet måste ha ett unikt namn.

Så här markerar du relaterade tabeller:

1. Öppna relationsdiagrammet för databasen.

Se Arbeta med relationsdiagrammet.

2. Markera en eller flera tabellförekomster.

3. Klicka på Knappen Lägg till textanteckning och välj sedan tabellförekomsten som du vill markera.

 

För att

Välj

Markera tabeller som är direkt relaterade

Markera relaterade tabeller näst intill

Tips  Välj kommandot igen när du vill markera nästa relaterade tabell eller uppsättning med relaterade tabeller.

Markera tabellförekomster som är baserade på samma källtabell

Markera tabeller med samma källtabell

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relaterade tabeller

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa en anpassad app

Om relationskriterier

Skapa och ändra relationer