Skapa en anpassad app > Konfigurera containerfält för extern datalagring > Hantera extern lagring av containerdata
 

Hantera extern lagring av containerdata

För respektive databas kan du definiera ytterligare en baskatalog där du kan lagra containerdata externt. Standardplatsen för respektive baskatalog är databasens plats. Du kan lägga till, redigera eller ta bort baskataloger. Du behöver fullständig behörighet om du ska skapa eller redigera baskataloger.

Så här skapar eller redigerar du en baskatalog:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Container.

På fiken Lagring visas minst en baskatalog (standardkatalogen). Du kan redigera baskatalogen, men inte radera den om det inte finns fler poster i listan.

2. På fliken Lagring kan du skapa, redigera eller radera en baskatalog för containerfälten i databasen.

Du kan ställa in underkataloger för individuella containerfält i Fältalternativ.

 

För att

Gör så här

Skapa en ny baskatalog

Klicka på Ny. Skriv en sökväg för baskatalogen i dialogrutan Ny baskatalog. En baskatalog kan vara en absolut sökväg, en sökväg som är relativ till databasfilens placering eller en nätverkssökväg. (Längst ner i dialogrutan finns exempel på baskataloger.) En baskatalog kan inte innehålla referenser till en överordnad mapp ("/../").

Redigera en baskatalog

Markera en baskatalog i listan och klicka på Ändra. I dialogrutan Redigera baskatalog ändrar du sökvägen som visas för Baskatalog.

Radera en baskatalog

Markera en baskatalog i listan och klicka på Radera.

Obs!  Det går inte att radera en baskatalog om den innehåller data, om den används av ett containerfält som lagrar data externt, om den är den enda baskatalogen i listan eller om dataöverföring återstår.

3. Klicka på OK.

Kommentarer 

Om du byter namn på databasen kan du behöva uppdatera databasnamnet i baskatalogen. I FileMaker Pro Advanced uppdateras inte databasens namn automatiskt i baskatalogen.

Om baskatalogen slutar med ett kolon (:) behandlas den sista delen av sökvägen som ett prefix till filnamn. Om katalogen exempelvis är /fakturor/fakt_: lagras alla fakturor i katalogen Fakturor, och filnamnen får prefixet fakt_.

Det går inte att skapa, redigera eller radera en baskatalog om databasen har en annan värddator.

Relaterade avsnitt 

Skapa filsökvägar