Referens > Referens för scripttriggers > VidÅterställPost
 

VidÅterställPost

Utför ett script innan en uppsättning poster återställs av kommandot Poster > Återställ post eller av scriptsteget Återställ post/sökpost.

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Kommentarer 

Den här scripttriggern aktiveras endast om det finns ej verkställda ändringar i poster.

Den här scripttriggern aktiveras om Spara poständringar automatiskt inte är markerat i dialogrutan Tillval för layout när en användare återställer en post.

Om du klickar på Återställ fält i en dialogruta för fältvalideringsfel aktiveras inte denna scripttrigger.

Se Åtgärder som inte aktiverar scripttrigger där det finns en lista över andra åtgärder som inte aktiverar den här scripttriggern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt