Referens > Referens för scripttriggers > VidPanelVäxla
 

VidPanelVäxla

Utför ett script när en panelkontroll byter paneler. Detta kan hända i en flikkontroll, till exempel när en användare klickar på en inaktiv flikpanel eller när ett script ändrar fokus till ett objekt på en annan flikpanel.

När scriptet körs

Innan händelsen har bearbetats.

De lägen där triggern kan användas

Bearbetningsläge och Sökläge.

Resultat

Du kan använda scriptsteget Avsluta script i det utlösta scriptet för att returnera sant eller falskt.

Sant: Händelsen som utlöste scriptet fortsätter.

Falskt: Händelsen som utlöste scriptet avbryts.

Kompatibilitet 

 

Produkt 

Stöds 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Anpassad webbpublicering 

Ja 

Runtime-lösning 

Ja 

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Kommentarer 

VidPanelVäxla tillämpas på hela panelkontrollen och inte på enskilda paneler. Om du vill hantera byten till särskilda paneler kan du använda funktionerna Get ( TriggerAktuellPanel ) och Get ( TriggerMålPanel ).

Eftersom den här scripttriggern aktiveras innan panelväxlingshändelsen bearbetas specificeras värdet för scriptparametern som VidPanelVäxla skickar till scriptet innan panelen växlas. Det innebär att värdet blir noll om du använder scriptparametern för att skicka det returnerade värdet för Get ( TriggerAktuellPanel ) eller Get ( TriggerMålPanel ) till ditt script. För att få användbara returnerade värden ska de här funktionerna endast användas i scriptet som aktiveras av VidPanelVäxla, inte i scriptparametern.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera scripttriggers

Konfigurera scripttriggers för layouter

Konfigurera scripttriggers för objekt