Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerMålPanel )
 

Get ( TriggerMålPanel )

Returnerar index och objektnamn på panelen som ska växlas till när scripttriggern VidPanelVäxla aktiveras.

Format 

Get ( TriggerMålPanel )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 12.0

Beskrivning 

Använd med funktionen Get ( TriggerAktuellPanel ). Returnerar ett indexvärde, med början på 1, när ett script körs som har utlösts av scripttriggern VidPanelVäxla, och objektnamnet som har tilldelats flikpanelen eller glidpanelen. Returnerar 0 om panelen är ogiltig eller om Get ( TriggerMålPanel ) inte används med scripttriggern VidPanelVäxla.

Du kan använda funktionen GetValue för att extrahera värdet som du vill använda från indexvärdet som returneras av Get ( TriggerMålPanel ).

Exempel 1 

När flikpanelen eller glidpanelen som du ska växla till är nummer 2 och heter "Produkter" returnerar Get ( TriggerMålPanel ):

2
Produkter

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler