Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält > GetRepetition
 

GetRepetition

Returnerar innehållet i det repeterade fältet som anges av ett tal.

Format 

GetRepetition (repeterat fält ; tal)

Parametrar 

repeterat fält – ett repeterat fält eller ett uttryck som returnerar en referens till ett repeterat fält

tal – fältets repetitionsnummer.

Returnerad datatyp 

Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Du kan också ta reda på innehållet i en viss repetition i ett repeterat fält genom att använda hakparenteser [ ] som matrisoperatorer. Anbud[2] returnerar t.ex. 1200. Mer information finns i Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält.

Exempel 1 

Anbud är ett fält som har definierats för att repeteras med tio värden och som innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.

GetRepetition (Anbud ; 2) returnerar 1200.

GetRepetition (if (IsEmpty (Anbud) True; Anbud; Husanbud) ; 2) returnerar 1200.

GetRepetition (Anbud ; 5) returnerar ingenting.

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer )

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler