Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
 

Get ( BeräknatRepetitionsnummer )

Returnerar ett tal som motsvarar repetitionen för beräkningsfältet som beräknas.

Format 

Get ( BeräknatRepetitionsnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den första repetitionen som returneras är 1. Om det aktuella fältet inte är ett repeterat fält returneras 1.

Exempel 1 

Returnerar 5 när den femte repetitionen av ett repeterat fält beräknas av FileMaker Pro Advanced.

Exempel 2 

I egenskap av fältdefinition för Timer::Påminnelse (ett beräkningsfält med fem repetitioner), beräknar framtida tider baserat på innehållet i Timer::Starttid (ett tidsfält) och Timer::Snoozeminuter (ett numeriskt fält):

Time (Hour (Extend (Timer::Starttid ) ) ; Minute (Extend (Timer::Starttid ) ) + (Extend (Timer::Snoozeminuter ) * Get ( BeräknatRepetitionsnummer ) ) ; Seconds (Extend (Timer::Starttid ) ) )

I det här exemplet gör funktionen Extend att ett icke-repeterat fält kan användas i varje repetition av ett repeterat fält.

När Timer::Starttid innehåller "12:00:00" och Timer::Snoozeminuter innehåller "6":

Timer::Påminnelse[1] returnerar 12:06:00

Timer::Påminnelse[2] returnerar 12:12:00

Timer::Påminnelse[3] returnerar 12:18:00

Timer::Påminnelse[4] returnerar 12:24:00

Timer::Påminnelse[5] returnerar 12:30:00

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler