Skapa en anpassad app > Arbeta med formler och funktioner > Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält
 

Hämta innehållet i en repetition i ett repeterat fält

Om du vill söka efter innehållet i en viss repetition i ett repeterat fält använder du funktionen GetRepetition eller hakparenteser [ ] som matrisoperatorer (se nedan).

Exempel

Anbud är ett fält som har definierats för att repeteras med tio värden och som innehåller värdena 2500, 1200 och 1500.

Anbud[2] returnerar 1200.

Anbud[5] returnerar ingenting.

Kommentarer 

Information om repetitioner som används i variabler finns i Använda variabler.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler