Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält
 

Funktioner för repeterade fält

Funktioner för repeterade fält utför beräkningar på repeterade fält.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Extend

Möjliggör för ett värde i ett icke-repeterat fält att användas i varje repetition av ett repeterat fält.

GetRepetition

Innehållet i det repeterade fältet som anges av ett tal.

Last

Det senaste giltiga, icke-tomma värdet i ett fält.

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer )

Om funktioner

Om formler