Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetValue
 

GetValue

Returnerar det efterfrågade värdet som ges av värdenummer från värdelista.

Format 

GetValue (lista ; värde)

Parametrar 

värdelista - en lista över värden som avgränsas av returtecken

värdenummer - värdet som returneras från listan

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Den här funktionen är praktisk vid looping-scripts eller rekursiva anpassade beräkningar.

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera värden tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.

När parametern värdelista är en ordagrann sträng, måste du lägga till ett returtecken (¶) mellan varje objekt i strängen. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.

Exempel 1 

GetValue ("London¶Paris¶Hong Kong" ; 2) returnerar

Paris

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler