Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fleranvändarstatus )
 

Get ( Fleranvändarstatus )

Returnerar ett tal som motsvarar delningsnivån för filen i FileMaker-nätverket.

Format 

Get ( Fleranvändarstatus )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

0 om nätverksdelning är inaktiverad

1 om nätverksdelning är aktiverad, du har öppnat databasfilen från värddatorn och antingen alla användare eller en viss grupp av användare (beroende på behörighetsuppsättning) har nätverkstillgång till databasfilen.

2 om nätverksdelning är aktiverad, du har öppnat databasfilen från klientdatorn och antingen alla användare eller en viss grupp av användare (beroende på behörighetsuppsättning) har nätverkstillgång till databasfilen.

Kommentarer 

Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Exempel 1 

Returnerar 0 om andra användare inte har tillgång till filen.

Exempelscript finns i scriptsteget Öppna databasen för gäster.

Relaterade avsnitt 

Dela filer i ett nätverk

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler