Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutnamn )
 

Get ( Layoutnamn )

Returnerar namnet på layouten som visas.

Format 

Get ( Layoutnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutnamn, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Kommentarer 

Du kan använda funktionen Get ( Layoutnummer ) som ett alternativ till Get ( Layoutnamn ) om det finns flera layouter med samma namn.

Exempel 1 

Returnerar Produktlista om layouten Produktlista visas.

Returnerar Kundfaktura om layouten Kundfaktura visas.

Exempelscript finns i scriptsteget Utför script på server.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler