Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutnummer )
 

Get ( Layoutnummer )

Returnerar numret för den layout (som anges i dialogrutan Hantera layouter) som visas för närvarande.

Format 

Get ( Layoutnummer )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutnummer, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.

Kommentarer 

Du kan använda Get ( Layoutnummer ) som ett alternativ till funktionen Get ( Layoutnamn ) om det finns flera layouter med samma namn.

Exempel 1 

Returnerar 3 om den aktuella layouten är den tredje i listan över layouter i Hantera layouter.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler