Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Dokumentsökväg )
 

Get ( Dokumentsökväg )

Returnerar sökvägen till dokumentmappen för den aktuella användaren.

Format 

Get ( Dokumentsökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

I FileMaker Pro Advanced och FileMaker Go returneras sökvägen till den aktuella användarens dokumentmapp. Sökvägens format varierar med operativsystemet.

När det körs i script på serversidan returnerar Get ( Dokumentsökväg ) platsen för dokumentmappen. Dokumentmappen används som en delad plats som scripts från olika sessioner och olika processer på datorn kan använda för att importera och exportera filer. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp eller FileMaker Cloud Hjälp.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

För FileMaker Pro Advanced, för en användare med namnet John Smith, returneras:

/C:/Users/John Smith/Documents/ i Windows

/Macintosh HD/Users/johnsmith/Documents/ i macOS

FileMaker Server, returnerar:

/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/ i Windows

/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Dokument i macOS

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Exempelscript finns i scriptsteget Ange variabel.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Get ( Dokumentsökvägslista )

Funktionen Get ( TemporärSökväg )