Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Dokumentsökvägslista )
 

Get ( Dokumentsökvägslista )

Returnerar en lista över alla filer och mappar i dokumentmappen vilka returneras av funktionen Get ( Dokumentsökväg ).

Format 

Get ( Dokumentsökvägslista )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 10.0

Beskrivning 

Varje namn på sökväg i dokumentmappen visas separat i listan avgränsade av en radbrytning. Filer och mappar namnges enligt namnkonventionerna i FileMaker Pro Advanced.

Använd Get ( Dokumentsökvägslista ) tillsammans med scriptsteget Importera poster och scriptsteget Exportera poster när du vill avgöra om en fil finns i dokumentmappen innan du använder scriptsteget Öppna fil för att öppna filen. Get ( Dokumentsökvägslista ) ser till att flera scripts säkert kan läsas från och skrivas till samma FileMaker Pro Advanced-databas.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

FileMaker Server, returnerar följande sökvägar:

I Windows:

/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt

I macOS:

/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Exempelscript finns i scriptsteget Exportera poster.

Relaterade avsnitt 

Om formler

Om funktioner

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Get ( Dokumentsökväg )