Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellTid )
 

Get ( AktuellTid )

Returnerar aktuellt klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.

Format 

Get ( AktuellTid )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

tid

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Datatypen för ett beräkningsresultat avgör hur det returnerade värdet för funktionen representeras.

 

Om beräkningsresultatet är

Returnerar funktionen

tid eller text

Aktuell tid i det format som bestämdes av operativsystemets inställningar när filen skapades

Obs!  om antalet sekunder är noll så tas inte sekunder med – t.ex. 11:30.

ett tal

Det totala antalet sekunder som har passerat under den aktuella dagen

Kommentarer 

I klient-/-server- och peer-to-peer-miljöer returnerar den här funktionen tiden på klient-maskinen. Använd funktionen Get ( TidsstämpelAktuellVärd ) för att hämta värdmaskinens datum och tid.

Exempel 1 

Returnerar 11:30:01 när beräkningsresultatet är text och systemklockan visar 11:30:01. Exempelscript finns i scriptsteget Installera OnTimer-script.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler