Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TidsstämpelAktuellVärd )
 

Get ( TidsstämpelAktuellVärd )

Returnerar värdens aktuella datum och klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.

Format 

Get ( TidsstämpelAktuellVärd )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

tidsstämpel

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Datatypen för ett beräkningsresultat avgör hur det returnerade värdet för funktionen representeras.

 

Om beräkningsresultatet är

Returnerar funktionen

tidsstämpel eller text

Aktuellt datum och tid i det format som bestämdes av operativsystemets inställningar när filen skapades

Obs!  om antalet sekunder är noll så tas inte sekunder med – t.ex. 2019-01-01 11:30.

ett tal

Det totala antalet sekunder sedan midnatt den 1 januari, 0001

Kommentarer 

Klient- och värddatorn kan finnas i olika tidszoner. Get ( TidsstämpelAktuellVärd ) och Get ( AktuellTidsstämpel ) kan därför returnera olika datum- och tidsvärden. Dessutom är det aktuella datumet och klockslaget egenskaper för värdsystemet, medan datum- och tidsformatet hör till databasfilens egenskaper.

Viktigt  För användare som är anslutna till ett nätverk kan funktionen Get ( TidsstämpelAktuellVärd ) påverka databasfilens prestanda. Om du t.ex. använder funktionen i ett beräkningsfält vars värde inte lagras och fältet visas i en lista krävs det en nätverksanslutning för varje visning av fältet. Det är bättre att använda den här funktionen för fält vilkas beräkningsvärde lagras. Om du t.ex. automatiskt anger en tidsstämpel för varje ny post i ett fält som lagrar värdet, minimerar du nätverksanvändningen.

Exempel 1 

Returnerar 2019-01-01 11:30:01 om systemklockan på värddatorn visar 1 januari 2019 11:30:01.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler