Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )
 

Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )

Returnerar namnet på behörighetsuppsättningen som används för att utföra beräkningen i filen.

Format 

Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Om en användare använder standardadministrationskontot och behörigheten för filen inte har ändrats, returneras [Full Access].

Kommentarer 

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Om den här funktionen utvärderas i ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet, returnerar Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ) [Full Access].

För en användare med skrivskyddad åtkomst till en databas som kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) [Read-Only Access], men Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ) returnerar [Full Access] (för det aktuella scriptet).

Se även funktionen Get ( KontoBehörighetsuppsättning ).

Exempel 1 

För den aktuella administratörsanvändaren kan Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ) returnera [Full Access] (Full åtkomst).

Exempel 2 

För aktuell användare på försäljningsavdelningen kan Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ) returnera [Data Entry Only].

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Skapa konton som verifieras via en extern server

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler