Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( KontoBehörighetsuppsättning )
 

Get ( KontoBehörighetsuppsättning )

Returnerar namnet på den behörighetsuppsättning som används av kontot som användes för att öppna filen.

Format 

Get ( KontoBehörighetsuppsättning )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Beskrivning 

Om en användare använder standardadministrationskontot och behörigheten för filen inte har ändrats, returneras [Full Access].

Kommentarer 

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Se även funktionen Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ).

Exempel 1 

För en administratör kan Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) returnera [Full Access].

Exempel 2 

För en användare på försäljningsavdelningen kan Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) returnera [Data Entry Only] (Endast datainmatning).

Exempel 3 

För en användare med skrivskyddad åtkomst till en databas som kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) [Read-Only Access], men Get ( AktuellBehörighetsuppsättning ) returnerar [Full Access] (för det aktuella scriptet).

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Skapa konton som verifieras via en extern server

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler