Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellUtökadBehörighet )
 

Get ( AktuellUtökadBehörighet )

Returnerar en lista över nyckelord, utifrån kontot som används till att utföra beräkningen, för de utökade behörigheterna som är aktiverade.

Format 

Get ( AktuellUtökadBehörighet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Nyckelorden i listan separeras med returtecken. Utökade behörigheter är ytterligare åtkomstbehörigheter tilldelade till ett kontos behörighetsuppsättning. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Returnerar en tom lista om en användare inte har tilldelats utökad behörighet för den aktuella databasfilen.

Kommentarer 

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Om du är inloggad och kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get ( KontoUtökadBehörighet ) den utökade behörigheten för ditt konto, men Get ( AktuellUtökadBehörighet ) returnerar utökad behörighet för administratörskontot.

Se även funktionen Get ( KontoUtökadBehörighet ).

Exempel 1 

Kontot som utvärderar beräkningen använder en behörighetsuppsättning som omfattar den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect (nyckelord "fmwebdirect"):

Position (Get ( AktuellUtökadBehörighet ) ; "fmwebdirect"; 1; 1 ) returnerar ett värde som är större än 0.

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Skapa konton som verifieras via en extern server

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler