Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( KontoUtökadBehörighet )
 

Get ( KontoUtökadBehörighet )

Returnerar en lista över nyckelord, utifrån kontot som används till att öppna filen, för de utökade behörigheterna som är aktiverade.

Format 

Get ( KontoUtökadBehörighet )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 11.0

Beskrivning 

Nyckelorden är avgränsade med returtecken. Utökade behörigheter är ytterligare åtkomstbehörigheter tilldelade till ett kontos behörighetsuppsättning. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Returnerar en tom lista om en användare inte har tilldelats utökad behörighet för kontot som används för att öppna filen.

Kommentarer 

Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.

Se även funktionen Get ( AktuellUtökadBehörighet ).

Exempel 1 

Om du är inloggad med en behörighetsuppsättning som endast innehåller den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect:

Get ( KontoUtökadBehörighet ) returnerar fmwebdirect.

Exempel 2 

Om du är inloggad och kör ett script med fullständig behörighet, returnerar Get ( KontoUtökadBehörighet ) den utökade behörigheten för ditt konto. (Get ( AktuellUtökadBehörighet ) returnerar däremot den utökade behörigheten för administratörskontot. )

Anta att behörighetsuppsättningen [Read-Only Access] innehåller den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker Network, och behörighetsuppsättningen [Full Access] innehåller de utökade behörigheterna Åtkomst via FileMaker Network och Åtkomst via FileMaker WebDirect. Om du är inloggad med Gäst-kontot och kör ett script som ställts in för att köras med fullständiga behörigheter:

Get ( KontoUtökadBehörighet ) returnerar fmapp.

Get ( AktuellUtökadBehörighet ) returnerar

fmapp
fmwebdirect

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Skapa konton som verifieras via en extern server

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler