Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Programversion )
 

Get ( Programversion )

Returnerar FileMaker-klientens produktnamn och version.

Format 

Get ( Programversion )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Returnerar följande:

ProAdvanced version för FileMaker Pro Advanced

Pro version för FileMaker Pro

Runtime version för FileMaker Runtime

Web Publishing Engine version för webbklienter

xDBC version för xDBC-klient

Server version för FileMaker Server eller FileMaker Cloud

Go version för FileMaker Go på iPhone eller iPod touch

Go_iPad version för FileMaker Go på iPad

Exempel 1 

Returnerar ProAdvanced 17.0.1 i FileMaker Pro.17.0.1 Advanced. Exempelscript finns i scriptsteget Gå till layout.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Get ( Värdprogramversion )