Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Värdprogramversion )
 

Get ( Värdprogramversion )

Returnerar FileMaker-värdens produktnamn och version.

Format 

Get ( Värdprogramversion )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 9.0

Beskrivning 

Visar ett värde när det används med samma eller en senare version av FileMaker Pro Advanced, FileMaker Server eller FileMaker Cloud. Om den aktuella filen inte är delad eller inte har en värd, returnerar funktionen en tom sträng. En tom sträng returneras också när den används från själva värddatorn.

Exempel 1 

Returnerar ProAdvanced 17.0.1 om värddatorn kör FileMaker Pro 17 Advanced version 1.

Returnerar Server 17.0.1 om värddatorn kör FileMaker Server 17 version 1.

Returnerar Cloud Server 1.17.0.57 om värddatorn kör FileMaker Cloud  version 1.17.0 underversion 57.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Get ( Programversion )