Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtLayoutobjektnamn )
 

Get ( AktivtLayoutobjektnamn )

Returnerar namnet på layoutobjektet som har fokus i beräkningens aktuella fönster.

Format 

Get ( AktivtLayoutobjektnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.5

Beskrivning 

Om inget layoutobjekt har fokus returnerar den här funktionen en tom sträng.

Kommentarer 

Om du klickar på en knapp, en knapp för flytande fönster eller en panelkontroll får den inte fokus. För att ett av dessa objekt ska få fokus måste du trycka på tabb eller utföra scriptsteget Gå till objekt för att gå till en knapp, flikpanel eller glidpanel.

Exempel 1 

Det finns en namngiven fält i aktuell layout med namnet kundnamn. När fokus är på fältet, returnerar Get ( AktivtLayoutobjektnamn ) kundnamn.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Namnge objekt