Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Användarnamn )
 

Get ( Användarnamn )

Returnerar namnet på FileMaker-användaren enligt vad som har angetts på fliken Diverse i dialogrutan Inställningar.

Format 

Get ( Användarnamn )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Det returnerade namnet har angetts av användaren.

Viktigt  Använd funktionen Get ( Kontonamn ) för större säkerhet för att spåra och hantera användaråtkomst: en användare kan inte ändra det kontonamn som används för att logga in i en databasfil.

I FileMaker WebDirect returnerar denna funktion [WebDirect-<xxxxx>], där <xxxxx> är de sista fem siffrorna i aktuellt beständigt ID. Se funktionen Get ( BeständigtID ).

I FileMaker Go returnerar den här funktionen användarnamnet som anges i menyn Inställningar.

För script på serversidan returnerar funktionen:

schemats namn, om scriptet körs av ett schema

<scriptnamn> - <kontonamn> <x>, där <x> är antalet script som körts sedan FileMaker script-motorn startades

Exempel 1 

Returnerar Stina Larsson om Stina Larsson är den aktuella användaren. Exempelscript finns i scriptsteget Lägg till konto.

Relaterade avsnitt 

Funktionen Get ( BeständigtID )

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler