Söka efter poster > Söka efter text och tecken
 

Söka efter text och tecken

Du kan söka efter text i fält av texttyp eller i beräkningsfält som returnerar ett textresultat.

Så här söker du efter text och tecken:

1. Gör en sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

 

Om du vill söka efter ...

... skriver du så här i fältet:

Exempel

Ord som börjar med vissa latinska tecken (fungerar med fält som använder alla språk förutom japanska)

Tecknen

Sven Lund hittar Sven Lund, Lund Sven, Sven Lundberg och Lund Svensson.

Ord som startar med japanska hiragana-, katakana- eller kanji-tecken

Tecknen mellan = och *

Sökruta eller snabbsökningsruta hittar Ikon för cirkeldiagram, Ikon för cirkeldiagram och ikon föreställande ett förstoringsglas

En fras eller teckenföljd som matchar när de är de första tecknen i ett ord (matchar fras från ordstart)

Texten (tecken) inklusive blanksteg och skiljetecken, inom citattecken (").

"Annas och Stinas kontorsfirma" hittar Annas och Stinas kontorsfirma men inte Stinas och Annas kontorsfirma.

 AB" hittar alla företagsnamn som innehåller " AB" i namnet men inte dem som saknar kommatecken

"En" hittar Enköping men inte Ropsten eller Hägersten

Ord med ett eller flera okända eller utbytbara tecken (vilka tecken som helst)

Ett jokertecken (@) för varje okänt tecken

L@ndh hittar Lindh och Lundh

@ina hittar Tina och Lina men inte Stina

Ogiltiga tecken i ett textfält

?

Ogiltiga tecken visas som tomma tecken

 

Obs! Om du vill söka efter tecknet ? anger du "?"

Siffror i ett textfält (valfri siffra)

Tecknet # för varje siffra.

# hittar 3 men inte 30

## hittar 30 men inte 3 eller 300

#3 hittar 53 och 43 men inte 3

Ord med noll eller flera okända eller utbytbara tecken i en rad (noll eller flera tecken)

* för alla okända tecken.

Jo*n hittar Jon och John.

J*r hittar Jr och Junior.

*stång* hittar Stång och Flaggstångsknopp.

S* hittar Sofie, Stefan och Sven

Symboler eller andra icke alfanumeriska tecken, t.ex. skiljetecken och blanksteg

Texten (tecken) inklusive blanksteg och skiljetecken, inom citattecken (").

"@" hittar @ (eller t.ex. en e-postadress)

"," hittar alla postersom innehåller ett kommatecken

"   " hittar tre blanksteg i rad"

Ett tecken med någon specialbetydelse, t.ex. osynliga tecken eller söksymboler som kan identifieras av FileMaker Pro Advanced:

@, *, #, ?, !, =, <, >, " (skifta nästa tecken)

\ följt av specialtecknet.

Vill du ha ett returtecken i bearbetningsläget så anger du ett returtecken i ett fält och kopierar det till Urklipp. I sökläget skriver du sedan \ klistrar in returtecknet.

Vill du ha en tabb skriver du \ och trycker sedan på Ctrl+Tab (Windows) eller Alt-Tab (macOS).

\"Joel\" hittar "Joel".

joel\@abc.net hittar e-postadressen joel@abc.net

\
Joel
hittar Joel med ett returtecken före

Ord som innehåller tecken med accenter

Texten (tecken) inklusive blanksteg och skiljetecken, inom citattecken (").

"òpera" hittar òpera men inte opera.

(òpera utan citationstecken hittar både òpera och opera)

Ofullständiga fraser, en sträng av ord eller tecken (matcha fras från valfritt ställe)

Tecken, skiljetecken och blanksteg mellan dubbla citattecken ("); använd * när du vill hitta denna text i mitten av en lång textsträng

*"son & Lundh" hittar

Karlsson & Lundh och Persson & Lundh.

Exakta överensstämmelser för den text som du anger (matcha hela fältet)

== (två likhetstecken) för en matchning av fältinnehåll

==Johan hittar Johan men inte Johan Lund.

==Johan Lund hittar Johan Lund men inte Lund, Johan eller Johan Lundh.

Exakta överensstämmelser för hela ord som du anger (matcha hela ord)

=

=Hotell hittar Hotell, Star Hotell och Grand Hotell Surahammar men inte Hotellcentralen eller Smådjurshotell.

=Tor =Lund hittar Tor Lund eller Lund Tor men inte Tor eller Torbjörn Lundberg.

Ord som innehåller japanska hiragana-, katakana- och kanji-tecken (endast japansk-indexerade fält)

Tecknen

Japansk text, "odagawa" hittar Japansk text, "odagawa", Japansk text, "kyoto" och Japansk text, "kyoto"

Kana-tecken i ett japansk-indexerat fält som inte skiljer mellan hiragana/katakana, tonande/halvtonande/otonande kana, små/normala kana och tonande/otonande upprepningsmarkeringar i kana

~ (tilde) och tecknet för att göra en ungefärlig sökning

Japansk text, "tokyoto" hittar Japansk text, "kyoto-fu", Ett tilde-tecken följt av japansk hiragana, "ha", Japansk hiragana, "ha", Japansk hiragana, "ba", Japansk hiragana, "pa" och Japansk katakana, "ha".

2. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Obs!  Sökningar gör normalt inte skillnad mellan versaler och gemener. Exempelvis ger en sökpost som innehåller japanska halvbreddstecken även matchande resultat som innehåller motsvarande helbreddstecken.

Du kan utföra sökningar som skiljer mellan versaler och gemener och mellan hel- och halvbreddstecken i ett fält genom att ändra fältets standardspråk för indexering och sortering till Unicode. När du gör det ändras emellertid sorteringsordningen för fältet. Om du inte vill att det ursprungliga fältet ska sorteras i Unicode-ordning kan du skapa ett beräkningsfält vars formel helt enkelt är det fält där du vill utföra sökningar som skiljer mellan versaler och gemener eller hel- och halvbreddstecken. Ändra sedan detta fälts standardspråk för indexering och sortering till Unicode. Därefter kan du sortera det ena fältet och utföra sökningar i det andra. Se Definiera tillval för fältindex och Definiera beräkningsfält.

Relaterade avsnitt 

Söka efter dubblettvärden

Söka efter informationsintervall

Välja ett språk för indexering eller sortering