Söka efter poster > Söka efter dubblettvärden
 

Söka efter dubblettvärden

1. Gör först en säkerhetskopia av filen om du tänker radera de dubblerade poster som hittas.

2. Gör en sökning.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

 

Om du vill söka efter ...

... använder du den här operatorn

Exempel

Alla dubblettvärden

!

! i fältet Företag hittar alla poster som innehåller samma företagsnamn i fältet Företag. (ABC-företaget och DEF Ltd. när dubblettvärden finns för dessa företag i flera poster)

Duplikatvärden av en viss typ

!tecken

!ABC i fältet Företag hittar alla poster som innehåller ABC-företaget om det finns duplikatvärden för företaget i flera poster

3. Klicka på Utför sökning i statusverktygsfältet.

Kommentarer 

Det räcker oftast inte med bara ett fält för att avgöra om en post är unik. Om unikheten avgörs av flera fält kan du skapa ett beräkningsfält (som returnerar ett textresultat) som sammanställer värden i flera fält och därefter utföra en sökning efter dubblettposter i det fältet. Du kan t.ex. använda formeln Förnamn & Efternamn & Telefonnummer för att sammanställa tre fält. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.

Värden betraktas som dubbletter endast om ordens inbördes ordning är densamma.

FileMaker Pro Advanced avgör om textfält är unika genom att kontrollera de första 100 tecknen i varje fält.

! hittar inte poster där duplikatvärden anges i samma fält (t.ex. ABC-företaget ABC-företaget i ett fält).

Du kan också identifiera dubblettposter med hjälp av en självkopplande relation. Mer information finns i Söka efter dubblerade värden med en självkopplande relation.

Relaterade avsnitt 

Lägga till, duplicera och radera poster

Ersätta innehållet i ett fält

Definiera automatisk inmatning av data

Definiera beräkningsfält