Söka efter poster > Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält
 

Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält

Du kan utföra en sökning med utgångspunkt i ett helt fält eller en textmarkering i ett fält.

Så här hittar du poster baserade på data i ett fält:

1. Gör något av följande i bearbetningsläge:

Klicka i ett fält som innehåller hela texten du vill använda för sökningen.

Markera den specifika text i ett fält vilken du vill använda vid sökningen.

2. Högerklicka på fältet eller markeringen. I snabbmenyn väljer du Sök efter matchande poster.

Sökresultatet ändras för att inkludera endast de poster som matchar den text du har angett. Om texten du har angett innehåller flera ord, utför FileMaker Pro Advanced en frassökning och returnerar endast de poster som inkluderar orden i ordning.

Kommentarer 

Du kan spara ett sökresultat och använda det senare. Mer information finns i Spara en sökpost. När du utför en sökning skapas en ny sökpost och eventuella tidigare uppsättningar med sökposter som är associerade med det aktuella fönstret raderas.

Ett snabbt sätt att begränsa eller utöka ett sökresultat är att klicka i ett fält (eller markera en specifik text) och välja Förfina sökning eller Utvidga sökning på snabbmenyn.

Om du saknar behörighet att öppna det fält som användes vid sökningen, eller om ett script som körs har pausats, kan kommandon bli inaktiverade på snabbmenyn för sökning. Se Tillåta eller förhindra inmatning i fält och Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Om vald fälttyp inte stöder sökningar (t.ex. statistikfält, container-fält och globala fält) visas inte kommandona i snabbmenyn.

Relaterade avsnitt 

Söka efter poster som uppfyller flera sökvillkor

Förfina (begränsa) en sökning

Utvidga (bredda) en sökning