Söka efter poster > Söka efter och ersätta data
 

Söka efter och ersätta data

Du kan söka efter och ersätta data i flera fält (även i relaterade fält) i en post eller sökpost, bland hittade poster eller sökposter eller i textobjekt i en layout.

Så här söker du efter och ersätter data:

1. Välj Redigera > Sök/Ersätt > Sök/Ersätt i bearbetningsläge, sökläge eller layoutläge.

2. Ange informationen som du vill söka efter i rutan Sök efter. Ange ersättningsinformationen i rutan Ersätt med.

Tips  Om du vill söka efter eller ersätta osynliga tecken, t.ex. tabbar eller returtecken, kan du kopiera tecknen manuellt från ett fält och klistra in dem i rutorna Sök efter eller Ersätt med.

3. Ange sökalternativ.

 

Markera

För att

Matcha endast hela ord

Söka bara efter förekomster som utgörs av hela ord eller som avgränsas med blanksteg eller skiljetecken.

Exempel

icke hittar icke och icke i icke-ordinarie.

resor hittar resor och resor i resor.com men .com hittar inte resor.com.

stenhuset[blanksteg] hittar stenhuset i meningen "Det gamla stenhuset[blanksteg][blanksteg]har en stor trädgård" men hittar inte stenhuset i meningen "Det gamla stenhuset[blanksteg]har en stor trädgård".

Ett tillval under Sök över

Söka i alla poster i den aktuella layouten eller endast i den aktuella posten i bearbetningsläget.

Söka i alla sökposter i den aktuella layouten eller endast i den aktuella sökposten i sökläge.

Obs! I layoutläge utför FileMaker Pro Advanced sökningen endast i den aktuella layouten.

4. Klicka på någon av knapparna för att utföra den önskade sök-/ersättningsåtgärden.

Kommentarer 

Om du utför en sökning med tillvalet Matcha gemener/VERSALER avmarkerat i filer som innehåller japanska data hittas inte både halvbredds- och helbreddsversionen av samma tecken samtidigt. Om du vill söka efter och ersätta båda teckentyperna måste du utföra separata sökningar efter halvbredds- och helbreddstecknet.

Du kan inte söka efter information i webbvisare.

Du kan inte söka efter data i fält som du inte har behörighet att visa och inte heller ersätta data i fält som du inte har behörighet att ändra.

Det går inte att söka efter eller ersätta data i fält som har utformats som menyer, alternativknappar eller kryssrutor. (Du kan kringgå den här begränsningen genom att söka efter och ersätta data i en layout som innehåller dessa fält utformade som redigeringsrutor eller nedrullningsbara listor.)

Om den aktuella layouten innehåller panelkontroller:

I bearbetnings- och söklägena påverkar sök och ersätt bara information i fält på panelen i förgrunden.

I layoutläge påverkar sök och ersätt text på alla paneler.