Söka efter poster > Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget
 

Utföra en snabbsökning i bearbetningsläget

Du kan göra en snabbsökning och söka igenom alla fält som är aktiverade för snabbsökning i den aktuella layouten.

Gör en sökning i sökläget om du vill hitta poster som uppfyller minst en uppsättning av de villkor som du anger. Mer information finns i Söka efter poster som uppfyller flera sökvillkor.

Så här gör du en snabbsökning:

1. Skriv ett eller flera ord i sökrutan Japansk katakana, "pa" längst upp till höger i statusverktygsfältet i bearbetningsläget.

2. Tryck på Retur.

Sökningen omfattar alla fält som är aktiverade för snabbsökning i aktuell layout. Din sökförfrågan returnerar ett sökresultat med poster. Den markerade sektionen i cirkeldiagrammet Knappen Listvisning i statusverktygsfältet anger hur stor andel av det totala antalet poster som visas.

Kommentarer 

Den enda operator som kan användas i snabbsökning är matcha fras, dubbla citattecken (" ").

Om du skriver mer än ett ord i sökrutan söker FileMaker Pro Advanced efter poster som innehåller alla ord du skrivit.

Statistikfält, containerfält och globala fält ingår inte i snabbsökningen.

Om du vill visa alla poster väljer du Poster > Visa alla.

Visa en lista med de senaste snabbsökningarna genom att klicka på nedpilen i sökrutan. Sedan väljer du en sökterm i sökhistoriklistan och gör en snabbsökning på termen.

Relaterade avsnitt 

Konfigurera snabbsökning