Spara, importera och exportera data > Arbeta med Microsoft Excel
 

Arbeta med Microsoft Excel

Du kan använda Microsoft Excel och FileMaker Pro Advanced tillsammans på många olika sätt.

 

För att

Gör så här

Använd FileMaker Pro Advanced för att regelbundet importera data som är lagrade i en Excel-fil

Ställ in återkommande importer i FileMaker Pro Advanced för att göra det lättare att importera data lagrade i Excel-filer. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.

Obs! Data som importeras via återkommande import kan inte ändras eller läggas till i FileMaker Pro Advanced. Alla ändringar i data måste göras i Excel-filen och sedan importeras på nytt till FileMaker Pro Advanced.

Hämta data från en Excel-fil till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil

Importera data från Excel-filen. Mer information finns i Importera data till en befintlig fil.

Skapa en ny FileMaker Pro Advanced-fil med data från en Excel-fil

Konvertera data från Excel-format till FileMaker Pro-format. Mer information finns i Konvertera en datafil till en ny FileMaker Pro Advanced-fil.

Skapa en ny Excel-fil med data från en FileMaker Pro Advanced-fil

Exportera data i Excel-format. Mer information finns i Exportera data från FileMaker Pro Advanced.

Spara poster i Excel-format. Mer information finns i Spara och skicka poster i andra format.

Använd scripts för att importera data till och från FileMaker Pro Advanced och Excel

Mer information finns i Importera poster, Spara poster i Excel-format eller Exportera poster.

Läs mer om hur FileMaker Pro Advanced tolkar Excel-data

Mer information finns i Microsoft Excel-format.

Relaterade avsnitt 

Spara, importera och exportera data