Referens > Funktioner > Textfunktioner > Exact
 

Exact

Returnerar 1 (sant) om innehållet i två olika fält matchar, annars returneras 0 (falskt).

Format 

Exact (text ; jämförelsetext)

Parametrar 

text – ett textuttryck, ett textfält eller ett containerfält.

jämförelsetext – ett textuttryck, ett textfält eller ett containerfält.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

För att texten ska överensstämma fullständigt måste användningen av versaler och gemener vara densamma. För containerfält måste informationen vara lagrad på samma sätt (antingen inbäddad eller lagrad med referens).

Kommentarer 

Vid jämförelsen beaktas inte textattribut, som typsnitt, stil eller teckenstorlek.

Om användningen av versaler och gemener inte har någon betydelse kan du använda funktionen Lower eller funktionen Upper på båda parametrarna för att bearbeta informationen innan du kontrollerar om det finns en exakt överensstämmelse.

Exempel 1 

Exact ("Mattsson" ; "Mattsson") returnerar 1 (Sant).

Exact ("Mattsson" ; "MATTSSON") returnerar 0 (Falskt).

Exact ("Johan" ; "Johan") returnerar 0 (Falskt).

Exempel 2 

Exact (Upper ("Mattsson") ; Upper ("MATTSSON")) returnerar 1 (Sant).

Exempel 3 

Exact (Fakturera ; Leverera) returnerar 1 (Sant) när värdet i Fakturera är detsamma som värdet i Leverera.

Exempel 4 

Exact (Mottagare ; Upper (Mottagare)) returnerar 1 (Sant) när Mottagare innehåller JOHANSSON.

Exempel 5 

Exact (Land ; "Spanien") returnerar 1 (Sant) när fältet Land innehåller Spanien.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler