Referens > Funktioner > Textfunktioner > Upper
 

Upper

Returnerar alla bokstäver i angiven text som versaler.

Format 

Upper (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd funktionen Upper för att t.ex. få bilregistreringsnummer och förkortningar att skrivas på ett konsekvent sätt.

Kommentarer 

Information om hur ett fält visas utan att ändra sitt innehåll finns i Funktioner för textformatering.

Exempel 1 

Upper("Ab") returnerar AB.

Upper("Pjx099") returnerar PJX099.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler