Referens > Funktioner > Textfunktioner > Lower
 

Lower

Returnerar alla bokstäver i angiven text som gemener.

Format 

Lower (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Kommentarer 

Information om hur ett fält visas utan att ändra sitt innehåll finns i Funktioner för textformatering.

Exempel 1 

Lower("ABCD") returnerar abcd.

Exempel 2 

Lower (Kurs) returnerar historia om fältet Kurs innehåller Historia.

Exempel 3 

Lower ("FÖRFALLEN FAKTURA") returnerar förfallen faktura.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler