Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Duplicera, radera eller byta namn på layouter
 

Duplicera, radera eller byta namn på layouter

Du kan duplicera, radera och byta namn på layouter i dialogrutan Hantera layouter.

Så här duplicerar, raderar eller byter du namn på layouter:

1. I Layoutläget sparar du den layout som du vill duplicera, radera eller byta namn på.

2. Välj Arkiv > Hantera > Layouter.

3. I dialogrutan Hantera layouter utför du önskade ändringar.

 

För att

Gör så här

Duplicera en layout

Markera layouten och klicka på Duplicera. Layoutnamnet dupliceras med Kopia i slutet av namnet.

Radera en layout

Markera layouten och klicka på Radera. Klicka sedan på Radera i varningsmeddelandet. Du kan inte ångra åtgärden när du har raderat en layout.

Byta namn på en layout

Dubbelklicka på layoutnamnet i listan (eller markera layoutnamnet och klicka på Redigera) så visas dialogrutan Tillval för layout. För Layoutnamn anger du ett beskrivande namn.

Kommentarer 

En fil måste innehålla minst en layout, så det går inte att radera den sista layouten.

Layoutnamn behöver inte vara unika men vi rekommenderar att du använder ett unikt namn för varje layout.

Du kan inte kopiera en hel layout till en annan FileMaker Pro Advanced-fil men du kan kopiera alla objekt i en layout och klistra in dem i en layout i en annan fil. Markera layoutobjekten som du vill kopiera och välj sedan Redigera > Kopiera. Växla sedan till layouten i den andra filen och välj Redigera > Klistra in. Om fältnamnen inte är desamma i båda filerna måste du specificera fälten som du vill visa i respektive fältobjekt på nytt. Se Kopiera, duplicera och radera objekt och Placera och radera fält i en layout.

Du kan även duplicera, radera eller byta namn på en layout via Layoutmenyn i Layoutläget.

När du har bytt namn på eller duplicerat en layout, kommer scriptsteg (som Gå till Layout och Gå till relaterad post) där du valde en layout i dialogrutan Ange layout fortsätta att referera till samma layout som tidigare. (Dialogrutan Ange layout refererar till en layout med hjälp av ett internt ID som inte ändras när du byter namn på en layout.) Du kan dock behöva uppdatera scriptsteg eller objekt som refererar till layouter med hjälp av namn när du har bytt namn på eller duplicerat en layout.