Skydda databaser > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar
 

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Behörighetsuppsättningar anger nivåerna av åtkomst i en databas, t.ex. vilka layouter som ska vara synliga, vilka menyer som ska vara tillgängliga och huruvida utskrift är tillåtet eller inte. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Du kan skapa så många behörighetsuppsättningar som du behöver för att definiera de typer av åtkomst som du vill tillåta i en fil. Varje databasfil innehåller även tre fördefinierade behörighetsuppsättningar för vanliga typer av åtkomstnivåer: Mer information finns i Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar. Sedan måste du skapa eller ändra konton så att de använder rätt behörighetsuppsättningar. Mer information finns i Hantera konton.

Om du vill skapa och hantera behörighetsuppsättningar för en fil måste du öppna filen med ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst, eftersom det är den enda behörighetsuppsättningen som tillåter behörighetsändringar i en fil. Om du öppnar filen med otillräcklig behörighet är kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet inaktiverat.

Du kan skapa och ändra behörighetsuppsättningar i en delad fil medan den används av klienterna. När du ändrar behörighetsuppsättningar träder ändringarna i kraft omedelbart. Ändringarna kopplar dock inte bort några klienter som är anslutna för närvarande. Om du t.ex. ändrar behörigheten i en behörighetsuppsättning som används av en eller flera klienter förblir deras behörighet oförändrad till nästa gång de öppnar filen.

I följande tabell kan du se vilka åtgärder du kan utföra med de fördefinierade behörighetsuppsättningarna och andra behörighetsuppsättningar som används av ett konto:

 

Åtgärd

Full åtkomst (fördefinierad)

Endast datainmatning (fördefinierad)

Skrivskyddad åtkomst (fördefinierad)

Annan behörighetsuppsättning som används av ett konto

Ändra

Nej, förutom för att aktivera eller inaktivera utökade behörigheter

Ja

Radera

Nej

Nej

Nej

Nej*

Duplicera

Nej

Ja

Ja

Ja

* Innan du raderar andra behörighetsuppsättningar bör du ändra kontona så att de inte längre använder denna behörighetsuppsättning. Mer information finns i Skapa och redigera konton.

Så här skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd detaljerade inställningar.

2. Klicka på fliken Behörighetsuppsättningar.

3. Om du vill skapa en ny behörighetsuppsättning, klickar du på Ny. Du kan redigera en befintlig behörighetsuppsättning genom att markera behörighetsuppsättningen och klicka på Ändra.

4. Ange eller ändra namnet och beskrivningen (valfritt) för behörighetsuppsättningen.

Om du byter namn på en behörighetsuppsättning uppdateras också det nya namnet i alla konton som använder den behörighetsuppsättningen.

5. Hantera behörigheter för behörighetsuppsättningen. Se:

Ändra behörighet för poster

Ändra layoutbehörighet

Ändra behörighet för värdelistor

Ändra behörighet för scripts

Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning

Ändra annan behörighet

Relaterade avsnitt 

Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar

Hantera konton (detaljerad)