Skydda databaser > Hantera konton
 

Hantera konton

Konton innehåller kontonamn och (vanligen) lösenord för en fil. När en användare öppnar en fil som innehåller konton visas vanligen en dialogruta som uppmanar användaren att ange kontoinformation. När en användare öppnar en fil med rätt kontoinformation avgör behörighetsuppsättningen för kontot vad användaren får göra i filen. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Om du vill skapa och hantera konton för en fil måste du öppna filen med ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst, eftersom det är den enda behörighetsuppsättningen som tillåter alla typer av kontoändringar i en fil. Om du öppnar filen med otillräcklig behörighet är kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet inaktiverat.

Om du vill göra ändringar i ett konto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst (t.ex. radera kontot eller tilldela det fullständiga behörigheter), måste du använda ett konto som verifierats av en FileMaker-fil och som har fullständiga behörigheter.

Du kan skapa och ändra konton i en delad fil medan den används av klienterna. När du ändrar ett konto träder ändringarna i kraft omedelbart. Ändringarna kopplar dock inte bort några klienter som är anslutna för närvarande. Om du t.ex. ändrar lösenordet för ett konto som används av en eller flera klienter avbryts inte deras användning av FileMaker Pro Advanced. De måste dock ange det nya lösenordet nästa gång de öppnar filen.

Du kan skapa så många konton du behöver. Du kan skapa enskilda konton för varje användare eller ett mindre antal konton som flera användare kan dela. Varje databasfil innehåller också två fördefinierade konton: Admin och Gäst. Mer information finns i Om kontona Admin och Gäst.

Varning  Lösenord kan inte återställas. Glöm inte kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna eller ändra filen.