Skydda databaser > Skapa och redigera utökad behörighet
 

Skapa och redigera utökad behörighet

Den utökade behörigheten avgör vilken typ av datadelning som är tillåten i en viss behörighetsuppsättning för en fil. Om filen t.ex. är delad avgör den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker Network om behörighetsuppsättningen ska tillåta att användaren öppnar den delade filen som klient. Den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect avgör om behörighetsuppsättningen ska tillåta att filen öppnas i en webbläsare. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

Om du vill skapa och hantera utökade behörigheter för en fil måste du öppna filen med ett konto som har en behörighetsuppsättning med behörigheten Hantera utökad behörighet. Om du öppnar filen utan den här behörighetsuppsättning är kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet inaktiverat. Mer information finns i Ändra annan behörighet.

Du kan granska utökad behörighet i dialogrutan Hantera säkerhet med detaljerade inställningar, där du också kan aktivera varje typ av utökad behörighet för olika behörighetsuppsättningar. All utökad behörighet förutom för fmreauthenticate10 är inaktiverad som standard, även i behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Så här skapar eller redigerar du en utökad behörighet:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

Om dialogrutan Hantera säkerhet visar grundinställningarna för säkerhet, klickar du på Använd detaljerade inställningar.

2. Klicka på fliken Utökad behörighet.

3. Klicka på Ny, eller välj ett nyckelord och klicka sedan på Ändra.

4. Ange eller ändra nyckelord och beskrivning för den utökade behörigheten i dialogrutan Ändra utökad behörighet.

5. Markera eller avmarkera kryssrutan vid Behörighet för varje behörighetsuppsättning som du vill aktivera eller inaktivera för den nya utökade behörigheten.

Kommentarer 

När du aktiverar utökad behörighet gör du det bara tillåtet för vissa behörighetsuppsättningar att använda delade data. För att den delade informationen faktiskt ska kunna användas måste du också konfigurera delning för den önskade typen av åtkomst. Mer information finns i Dela filer i ett nätverk, Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro Advanced eller Publicera databaser på webben.

I området Nyckelord i dialogrutan Ändra utökad behörighet kan du ange den tid som krävs innan en användare måste logga in igen. Du kan

godkänna standardtiden, vilket är fmreauthenticate10 (10 minuter)

ändra standardtiden (upp till högst 10 080 minuter) genom att redigera talet i slutet av fmreauthenticateX

skapa en ny utökad fmreauthenticate10-behörighet och ange en annan tidsram

Relaterade avsnitt 

Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning