Skydda databaser > Om kontona Admin och Gäst
 

Om kontona Admin och Gäst

Varje fil innehåller två fördefinierade konton: Admin och Gäst.

Admin, konto

Kontot Admin tilldelas behörighetsuppsättningen Full åtkomst, som ger åtkomst till allt i en fil. Som standard har Admin-kontot ett tomt lösenord. I filer som inte har någon definierad behörighet konfigureras filtillvalen för automatisk inloggning i filen med kontot Admin.

Kontot Admin är fullständigt redigerbart. Du kan byta namn på det, ange ett lösenord för det, inaktivera det och till och med radera det. Mer information finns i Skapa och redigera konton.

Varning  Lösenord kan inte återställas. Glöm inte kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna eller ändra filen.

Gäst, konto

Du kan tillåta användare att öppna en fil som gäster, vilket innebär att de inte behöver ange någon kontoinformation. Kontot Gäst avgör behörigheten för användare som öppnar en fil som gäster. Som standard tilldelas gästkontot behörigheten Skrivskyddad åtkomst, men du kan tilldela gästkontot vilken behörighet du vill.

Som standard är Gästkontot inaktiverat, vilket innebär att gästtillvalet i dialogrutan Öppna är inaktiverat och att användarna inte kan öppna filer som gäster. Du kan aktivera kontot Gäst om du vill tillåta gäståtkomst. Mer information om hur du öppnar filer som gäst finns i Öppna filer som är skyddade av lösenord.

Kontot Gäst är inte fullständigt redigerbart. Du kan inte radera det, ändra dess namn eller ge det ett lösenord. Mer information finns i Skapa och redigera konton.