Apps op maat en logboekbestanden ophalen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Als u uw proefversie niet hebt omgezet of uw FileMaker Cloud-abonnement niet hebt vernieuwd, wordt uw Cloud Compute (instantie) beĆ«indigd. U kunt uw apps op maat (databasebestanden) en logboekbestanden echter uit FileMaker Cloud Admin Console downloaden door de Cloud Compute binnen 45 dagen na beĆ«indiging tijdelijk opnieuw op te starten.

Nadat de Cloud Compute opnieuw is gestart, hebt u vier uur om de bestanden te downloaden.

Belangrijk  U kunt de Cloud Compute alleen tijdelijk opnieuw opstarten om bestanden te downloaden. U kunt uw bestanden niet openen in FileMaker Cloud.

U kunt uw gegevens als volgt ophalen:

  1. In Claris Customer Console gaat u naar de pagina Hosts.

  2. Klik op Cloud Compute tijdelijk opnieuw opstarten.

  3. Wacht circa 10 minuten tot de Cloud Compute opnieuw is opgestart.

  4. Zodra de status van de host verandert in Online, klikt u op de pagina Hosts op Ga naar FileMaker Cloud Admin Console.

  5. In FileMaker Cloud Admin Console klikt u op Databases.

  6. Voor databasebestanden die door FileMaker Cloud zijn gecodeerd, haalt u de coderingswachtwoorden op.

  7. Klik op het menu Opties naast elke database en kies Show Encryption Password. Sla de wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plaats.

  8. Als u databases wilt downloaden, klikt u naast elke database op het pijltje omlaag en kiest u Download.

  9. Klik op Logs als u logboekbestanden wilt downloaden. Klik op Select, kies het logbestand en klik vervolgens op Download.