Använda avancerade verktyg > Om anpassade funktioner > Använda anpassade funktioner
 

Använda anpassade funktioner

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Så här skapar du en egen funktion:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

2. Klicka på Ny i dialogrutan Hantera anpassade funktioner.

3. Skriv ett Funktionsnamn för den nya funktionen i dialogrutan Ändra egen funktion.

Namn på anpassade funktioner måste vara unika och får innehålla högst 100 tecken.

4. Skapa en formel.

Mer information finns i Arbeta med formler och funktioner.

5. Om formeln kräver parametrar skriver du parameternamnet i Funktionsparametrar, och klickar på Lägg till-knappen Dubbelriktad pilmarkör. Du kan redigera eller radera ett parameternamn genom att markera det i listan och klicka på knappen Redigera Knappen Lägg till eller Radera Radera.

6. Klicka där du vill lägga till något i beräkningsrutan och gör sedan något av följande.

 

Om du vill lägga till ...

Gör så här

En referens till en parameter

Dubbelklicka på ett parameternamn i parameterlistan.

En matematisk operator eller en textoperator

Klicka på en operator på det numeriska tangentbordet.

En jämförelseoperator eller logisk operator

För Operatorer väljer du en operator från listan.

Ett konstant värde

Skriv värdet.

En funktion

I funktionslistan dubbelklickar du på en funktion. Ersätt platshållarparametern med ett värde eller uttryck i beräkningsrutan.

Du kan också skriva parameternamn, operatorer och funktioner i dialogrutan Ändra egen funktion i stället för att använda listorna eller det numeriska tangentbordet.

7. Alla konton är standardtillvalet för Tillgänglighet och det innebär att alla användare av den aktuella databasen tillåts att visa och använda den anpassade funktionen. Om du vill att den anpassade funktionen bara ska vara tillgänglig för användare med fullständig behörighet markerar du Endast konton med fullständig behörighet.

8. Stäng dialogrutan Ändra egen funktion genom att klicka på OK.

9. Fortsätt att skapa anpassade funktioner eller stäng dialogrutan Hantera anpassade funktioner genom att klicka på OK.

Så här ändrar, duplicerar eller raderar du en egen funktion:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

2. Gör följande i dialogrutan Hantera anpassade funktioner:

 

För att

Gör så här

Ändra en egen funktion

För Funktionsnamn väljer du den anpassade funktionen och klickar på Redigera. Gör dina ändringar i dialogrutan Ändra egen funktion och klicka sedan på OK.

Duplicera en egen funktion

För Funktionsnamn väljer du den anpassade funktionen och klickar på Duplicera.

Radera en egen funktion

För Funktionsnamn väljer du den anpassade funktionen och klickar på Radera.

3. Klicka på OK i dialogrutan Hantera anpassade funktioner.

Så här kopierar du en egen funktion till en annan FileMaker Pro Advanced-fil:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

2. I dialogrutan Hantera anpassade funktioner väljer du en eller flera funktioner som ska kopieras.

Tips  Du kan Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) och välja enstaka funktioner, eller hålla ned Skift och markera funktioner som inte ligger intill varandra.

3. Tryck på Ctrl+C (Windows) eller Kommando-C (macOS) om du vill kopiera funktionerna och klicka sedan på OK.

Tips  macOS: Du kan välja Arkiv-menyn > Kopiera om du vill kopiera en vald funktion.

4. Öppna en annan FileMaker Pro Advanced-fil.

5. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Anpassade funktioner.

6. Tryck på Ctrl+V (Windows) eller Kommando-V (macOS) om du vill klistra in funktionerna.

Tips  macOS: Du kan välja Arkiv-menyn > Klistra in om du vill klistra in en vald funktion.

Den kopierade funktionen visas längst ned i listan. Om FileMaker Pro Advanced betraktar funktionen som ogiltig för målfilen (om exempelvis beroende funktioner, fält eller beräkningar saknas i målfilen eller om funktionen innehåller en ogiltig filtypsreferens) omgärdas den inklistrade funktionen av kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/). Mer information finns i Beroenderegler för anpassade funktioner.

7. Klicka på OK.

Kommentarer 

Du måste ha fullständig behörighet till den för tillfället aktiva databasen om du vill skapa anpassade funktioner.

Innehållet i en egen funktion är skyddat, även om du anger att den ska vara tillgänglig för alla användare med fullständig behörighet. För att redigera eller visa innehållet för anpassade funktioner måste du ha fullständig behörighet.

Om du inte har fullständig behörighet och försöker ändra en beräkning som använder en egen funktion, som bara får användas av konton med fullständig behörighet, visas strängen <Privat funktion> i stället för den anpassade funktionen. Du kan inte ändra beräkningen om formeln innehåller strängen <Privat funktion>.

Om du tidigare har skapat anpassade funktioner och namnen är identiska med nya programvarufunktioner i FileMaker kommer FileMaker-funktionerna att skrivas över dina anpassade funktioner. Kontrollera namnet på dina anpassade funktioner mot FileMaker-funktionerna och ändra namnen på de anpassade funktionerna om det behövs.

Relaterade avsnitt 

Om anpassade funktioner

Importera anpassade funktioner

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)