Använda avancerade verktyg > Om anpassade funktioner > Beroenderegler för anpassade funktioner
 

Beroenderegler för anpassade funktioner

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När du kopierar eller importerar en egen funktion till en fil försöker FileMaker Pro Advanced att lösa eventuella beroenden som finns i funktionen. Följande beroenderegler gäller under olika villkor:

Om funktion_a är beroende av funktion_b, och endast funktion_a kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en funktion_b, anropar funktion_a funktion_b i målfilen, vilket kan ge oväntade resultat.

Om funktion_a är beroende av funktion_b, men bara funktion_a kopieras eller importeras till en målfil visas funktion_a mellan kommentartecken (/*<funktionsdefinition>*/) i dialogrutan Hantera anpassade funktioner, vilket betyder att den nya funktionen är ogiltig i målfilen.

Om funktion_a är beroende av funktion_b, och både funktion_a och funktion_b kopieras eller importeras till en målfil, fungerar funktion_a som förväntat.

Om funktion_a är beroende av funktion_b, och båda funktionerna kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_b, byter den kopierade funktion_b namn till funktion_b N. FileMaker Pro Advanced uppdaterar funktion_a till att anropa funktion_b N och funktion_a fungerar som förväntat.

Om funktion_a är beroende av funktion_b, och båda funktionerna kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_a och funktion_b, byter de kopierade funktionerna namn till funktion_a N och funktion_b M. FileMaker Pro Advanced uppdaterar funktion_a N till att anropa funktion_b M och funktion_a N fungerar som funktion_a i den ursprungliga filen.

Om funktion_a anropar sig själv rekursivt och kopieras eller importeras till en målfil som innehåller en befintlig funktion_a, byter FileMaker Pro Advanced namn på den kopierade funktionen så att beroendets integritet bevaras.

Relaterade avsnitt 

Använda anpassade funktioner

Importera anpassade funktioner