Använda avancerade verktyg > Om anpassade funktioner
 

Om anpassade funktioner

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Använd Anpassade funktioner när du vill skapa anpassade funktioner som kan återanvändas var som helst i databasfilen där de har skapats. Du kan kopiera och klistra in anpassade funktioner mellan FileMaker Pro Advanced-filer, eller importera anpassade funktioner från andra FileMaker Pro Advanced-filer. När du har skrivit eller ändrat en formel för en egen funktion behöver du inte skriva formeln på nytt för att kunna använda den för andra fält eller i andra scripts.

Anpassade funktioner kan användas:

var som helst i en fil

av alla användare eller bara användare med fullständig behörighet

över flera plattformar

för att ersätta plugin-program från andra leverantörer för vissa ändamål

oavsett om alternativet Använd avancerade verktyg är valt

Nydefinierade funktioner visas under en separat kategori i funktionslistan i dialogrutorna Ange beräkning och Ändra egen funktion. Om du inte vill att dina anpassade funktioner ska vara synliga kan du inaktivera visningen av dem i de här dialogrutorna.

Relaterade avsnitt 

Använda anpassade funktioner